close

Detail Informasi Usia 90

No Nama Jenis Kelamin Kelurahan RT
1 ABD. ROZAK SOMAD L SUNGAI ASAM 9
2 ASMAH HASYIM P SUNGAI ASAM 10
3 GUNAWAN ABUN L ORANG KAYO HITAM 7
4 HAPSAH P ORANG KAYO HITAM 4
5 LASIJANTO L ORANG KAYO HITAM 9
6 MUCHTAR L SUNGAI ASAM 10
7 T. KHARLAN L ORANG KAYO HITAM 8